Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000

Pakkehenvisninger

Pakkehenvisning eller dynamisk henvisning

Alle lægepraksis modtager i disse dage et brev med information om anvendelsen af pakkehenvisninger (funktionen kaldes også dynamiske henvisninger).
Funktionen pakkehenvisning/dynamisk henvisning er nu indført i de fleste lægesystemer. Formålet med pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning er at lette arbejdsgangen for den praktiserende læge samt at sikre hurtig og sikker visitation af henvisningen ved at:

  • Supplere henvisningen med et opdateret kartotek over modtagere af henvisningen - så henvisningen altid når frem til rette modtager
  • Supplere henvisningen med fraser, så henviser kan udfylde de informationer, som den modtagende afdeling har brug for til visitation af patienten
  • Oplyse kontaktinformation til modtagende afdeling, så lægen har mulighed for direkte telefonkontakt
  • Oplyse links til Lægehåndbogen og relevant patientinformation


Funktionen pakkehenvisninger/dynamiske henvisninger er implementeret på forskellig måde i lægesystemerne. Læs mere her.

Læs brevet til lægerne her.