Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000

Telesår juni 2015

3 regioner og 63 kommuner i mål med telesår

Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden anvender sammen med samarbejdskommuner den fælles sårjournal. Som systematisk understøttelse af det fælles anvendelsesniveau har regioner og kommuner gennemført sårkompetencekurser, systemuddannelse og koordineret workflow og har haft mulighed for at anvende e-learningskuser. På baggrund af egne initiativer i regioner og kommuner samt MedComs lidt overambitiøse indfasningskrav har adskillige af kommunerne og de 3 regioner allerede nået måltal for august 2017. I tæt samarbejde med it-leverandøren Dansk Telemedicin er der nationalt aftalt udviklingstiltag i den fælles sårjournal som fx indførsel af fælles sårdiagnoseliste.
Projektet er i afsluttende fase. Der udbredes fortsat, og der er forberedelse i gang i forhold til overgang til drift i den fællesoffentlige systemforvaltning. Der arbejdes endvidere med baselining af den nationale business case for projektet samt udvikling af understøttelse af fødereret brugerstyring samt knapløsning mellem lokale fagsystemer og sårjournalen. Herunder en optimering af sikkerheden ved opstart af den browserbaserede sårjournal. Den nye sikkerhedsarkitektur er udarbejdet i samarbejde med NSI samt regioner og KL.

Læs mere om projektet her.