Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000

KIH-database

KIH-projektet afsluttes med årets udgang

Den sidste KIH-patient blev afsluttet 30. november 2014, hvilket betyder, at den sidste telemedicinske konsultation er gennemført. Man har i alt inkluderet 1126 patienter på tværs af 5 forskellige delprojekter.

Eftersom den sidste KIH-patient er afsluttet, kan data nu sendes til CAST (arbejdskraftbesparende potentiale og patienttilfredshed) og Socialstyrelsen (kommunale aspekter) samt MedCom (sundhedsfaglig medarbejdertilfredshed samt projektudgiftkategorisering), som står for den afsluttende evaluering. Slutrapporteringen forventes at foreligge først i det nye år.

Til trods for, at KIH-projektet afsluttes i forhold til de evalueringsmæssige rammer, så arbejder alle delprojekter på at køre videre i drift efter projektafslutningen. Organisering m.m. er derfor under afklaring.

Tæt ved KIH-projektets afslutning rummer KIH-databasen pr. 1. december 2014 data fra 1093 patienter.

Det fremtidige arbejde med KIH-databasen omfatter bl.a. understøttelse af Labsvar (laboratoriedatabasen) samt understøttelse af den internationale spørgeskemastandard, HL7, for spørgeskemadata.

Under sin levetid har KIH-projektet bidraget med praktiske erfaringer til "Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren" fra NSI, ligesom projektet danner input i forhold til initiativ 1.4 "Modning af telemedicinsk infrastruktur" i den Nationale Strategi for Digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017.

Mere info på www.medcom.dk/kih