Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000

Antal praksis på FMK i procent

Status for FMK i praksissektoren

Fælles Medicinkort, FMK, er nu implementeret hos alle alment praktiserende læger i Danmark og hos 90 % af praktiserende speciallæger.

FMK skal sikre, at borgere og relevante personer, som har borgeren i behandling, har adgang til korrekte og opdaterede medicinoplysninger.

FMK anvendes således af de sundhedsprofessionelle i praksissektoren og på sygehuse, samt i løbet af 2015 også i hjemmeplejen.

Få mere information om FMK i kommunerne her og FMK i praksissektoren her.