Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000

Fællesregionale systemer

Fællesregionale systemer og MedCom

Regionerne går i stigende grad sammen om at etablere og drive fællesregionale it-løsninger, hvor systemforvaltningsansvaret placeres entydigt i én region. Med systemforvaltning forstås i denne sammenhæng drift, support, vedligehold og videreudvikling. Dette gælder også fællesregionale løsninger, der historisk set er udsprunget af MedCom-samarbejdet, og hvor MedCom i naturlig forlængelse heraf løbende og i varierende grad har varetaget en del af systemforvaltningsopgaven.

Konkret er det i RSI besluttet at placere systemforvaltningsansvaret for e-journal, laboratoriesvarportal og henvisningshotel entydigt i henholdsvis Region Nordjylland (e-journal og laboratoriesvarportal) og Region Syddanmark (henvisningshotel). I forhold til fællesregionale it-løsninger kan MedCom efter konkret aftale typisk påtage sig opgaver i relation til
 

  • Brugergruppe og videreudvikling
  • Udbredelse og monitorering af samme
  • MedCom-standarder, herunder aftestning og teknisk afklaring