Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000

Telesår

Borgertilfredshed med telesårbehandling

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Københavns Kommune har udarbejdet "Brugerundersøgelse af telemedicin til borgere med sår i Københavns Kommune 2014".

Fakta om undersøgelsen:

Undersøgelsen er en kvalitativ brugerundersøgelse baseret på 291 besvarelser af spørgeskema samt personlige interviews
96 procent af borgerne er i høj grad eller nogen grad tilfredse med deres telemedicinske sårbehandling
71 procent er glade for, at de ikke skal besøge Sårcentret på Bispebjerg Hospital så ofte
I 2012 blev der behandlet 263 sår med telemedicin i Københavns Kommune. I 2014 var tallet 797

Rapporten kan hentes her.