Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000

Antal videotolkninger det seneste år

Teletolkeprojektet

Teletolkeprojektet afsluttes den 30. juni 2014, men vil fortsat være en del af MedComs basisopgaver:
Implementeringsgruppen vil fremadrettet mødes 2 gange om året.

Projektet har nået en udbredelsesgrad på 96 procent af alle relevante sygehusafdelinger. Anvendelsesgraden på sygehusene er på knap 30 procent nationalt efter 1. kvartal 2014. Der er fortsat fremmødetolkninger, som med fordel kan konverteres til videotolkninger.

Alle 5 regioner er startet op med videotolkning i de almene lægepraksis. Nationalt videotolker 38 lægepraksis.

Du kan få mere information om projektet her.