Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Koder/tabeller/ydere > Koder > Laboratorieområdet

Laboratorieområdet

En lang række tabeller og koder anvendes på laboratorieområdet. Disse er samlet her under hver deres faneblad.

IUPAC/NPU: Til kodning af de enkelte laboratorieanalyser anvendes internationale IUPAC-koder, som angives med: NPUxxxxx:CQU:SST eller DNKxxxxx:CQU:SST i MEDRPT-EDIFACT'en og tilsvarende i de tilhørende XML-versioner. Ansvarlig for kodetabellen er NSI, Afdelingen for Sundhedsdokumentation. Der kan også anvendes lokale koder, som angives med xxxxxxxx:91:LAB.

Anvendes der lokale koder, angives der 91, og ansvarlig for kodetabellen er det enkelte laboratorium, som angives med to eller tre karakterer, her vist med LAB. Forkortelser for det enkelte laboratorium findes på denne side.

Generelt anvendte koder, som ikke findes i NPU-tabellen, angives med MCSxxxxx:91:MCS. Ex ved Datafangst/DAK-E. Ansvarlig for denne lokalkodetabel er MedCom. Nye koder kan fås fra MedCom.

Kortnavne/NKN: Her finder man tabeller over analyser med tilhørende Nationale KortNavne, som kan downloades i XLS- og XML-format.
Kilde: Labterm.
Ansvarlig: MedCom.

Kvalitetssikringskoder, EQA: Koder, der ansvendes til Ekstern Kvalitetssikring ved parallelanalysering.
Ansvarlig: RHEL.

Laboratorieforkortelser: Koder, der angiver det enkelte laboratorium, som producerer analysesvar, og som har egne lokale analysekoder. Vedligeholdes af MedCom, som også tildeler nye.

DAK-E-koder: Koder, der anvendes til datafangst på forskellige områder. Det er en blanding af NPU-koder og MCS-koder. Vedligeholdes og tildeles af MedCom. Godkendes af DAK-E.

Lægeanalyser, NLA: Analyser og tilhørende koder, der anvendes af lægepraksis ved bestilling af prøver i WebReq og til at opføre analyser, der udføres i egen lægepraksis. Importeres af lægesystemerne og andre, der udfører egne undersøgelser/målinger. Vedligeholdes af MedCom, som også tildeler nye.

MDS-koder: Koder, der anvendes i mikrobiologi.
Ansvarlig: Region Midtjylland, MADS Aarhus.

Nationale prompter: Liste over de prompter, der kan anvendes ved bestilling af laboratorieprøver. Anvendes af bl.a. WebReq og laboratoriesystemer, der modtager rekvisitioner. Vedligeholdes af MedCom, som også tildeler nye.

Patologi, PA-koder: Koder, der anvendes ved rekvirering og svar på patologiområdet. Vedligeholdes af MedCom, som også tildeler nye.

Rekvisitionsgrupper (svargrupper): Overskrifter til inddeling af laboratorierekvisition og rekvisition. Vedligeholdes af MedCom, som også tildeler nye. Siden er sidst opdateret 15-9-2014