Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > MedCom - kort fortalt

MedCom - kort fortalt

MedCom er etableret i 1994 som en offentligt finansieret, non profit organisation. MedCom faciliterer samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer med tilknytning til den danske sundhedssektor. I økonomiaftalen fra 1999 mellem amterne og regeringen blev det besluttet at permanentgøre MedCom med følgende formål:

"MedCom skal bidrage til udvikling, afprøvning, udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation og information i sundhedssektoren med henblik på at understøtte det gode patientforløb".

MedComs profil blev yderligere skærpet i forbindelse med økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen vedr. 2011, hvoraf det fremgår, at

 

"MedCom videreføres med udgangspunkt i de politisk fastsatte mål og milepæle vedr. tværsektoriel kommunikation og med en entydig rolle som udførende organisation. MedCom løser opgaver med fokus på at understøtte effektiv drift og trinvis udbygning af den nationale sundheds-it-infrastruktur, som er nødvendig for en sikker og sammenhængende adgang til relevante data og meddelelser på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger".

 

 

MedCom finansieres og ejes i forening af:

  • Sundheds- og Ældreministeriet
  • Danske Regioner
  • Kommunernes Landsforening

Parterne bag MedCom udgør samtidig MedComs styregruppe.

Kommissoriet for styregruppen findes her.

 

 

MedCom har siden etableringen arbejdet i tidsbegrænsede projektperioder på 2-4 år.

MedCom9-projekterne tager i 2015 direkte afsæt i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet og omfatter 3 projektlinjer indeholdende i alt 8 delprojekter.

Projektlinje A: Telemedicin
A2: Telemedicinsk sårvurdering
A4: Modning af telemedicinsk infrastruktur

Projektlinje B: Fælles MedicinKort
B1: FMK i kommunerne
B2: FMD i praksissektoren
B3: Vaccinationsregisteret (DDV)

Projektlinje C: MedCom-meddelelser
C1: Sygehus-praksispakke
C2: Hjemmepleje-sygehusstandarder
C4: Genoptræningsplan

MedComs 4 basisopgaver er

  • Tværsektoriel udbredelse
  • Standarder, test og certificering
  • Drift af sundhedsdatanet og nationale datakilder
  • Internationale aktiviteter

 Siden er sidst opdateret 29-6-2015