Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Statistik > LÆ-blanketstatistik

LÆ-blanketstatistik

Oversigt over kommuner, der sender og modtager elektroniske LÆ-blanketter

 

Skemaet viser antal elektronisk sendte anmodningsblanketter af typen LÆ 121, 131, 141, 221, 231 og 251 fra de enkelte kommuner. Procentangivelsen i sidste kolonne angiver, hvor stor en andel af denne type LÆ-anmodninger, kommunen i den seneste måned har sendt elektronisk. Dette baseret på et skøn udfra kommunernes indbyggertal.
Pr. december 2012 er myndighedsansvaret for barselsdagpenge fra kommunerne overgået til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kommunikerer LÆ231 og LÆ235 med lægepraksis på samme måde som kommunerne.


Klik her for at se i fuld skærm
Statistik_LÆ-blanket_juni2013Klik her for at se i fuld skærm
LÆ-statistik_søjler med praksis_marts2010

Blå kurve viser antal LÆ-anmodninger sendt elektronisk fra kommunerne til lægepraksis pr. måned. Rød kurve viser, hvor mange af disse der er besvaret elektronisk af lægerne. 

 

Klik her for at se i fuld skærm
LÆ-statistik_søjler_april 2009


Klik her for at se i fuld skærm
LÆ-blanket_DK-kortSiden er sidst opdateret 15-1-2016