Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Arkiv > Kommuneprojekter > Hjemmepleje-sygehus-lægepraksis-apotek

Hjemmepleje-sygehus-lægepraksis-apotek

Sygehus–hjemmeplejekommunikation

En national sundhedsfaglig gruppe har kortlagt og defineret indhold i de standarder, som skal anvendes i sygehus-hjemmeplejekommunikationen. Brugen af MedComs kommunikationsstandarder skal kobles sammen med de aftaler, som region og kommuner foretager i sundhedsaftalesamarbejdet omkring indlæggelse og udskrivelse.

Projektet er i 2. fase, som er i tidsperioden maj 2009 - december 2009. En intern høringsfase i de regionale og kommunale samarbejdsfora er gennemført omkring dataindhold i standarderne. Der stilles 4 standarder til rådighed i den sundhedsfaglige kommunikation omkring indlæggelse og udskrivning, som kan indgå i den samlede kommunikation for hver enkelt patient/borger. De 4 standarder er:

  1. Indlæggelsesrapport (ny version)
  2. Tidlig forløbsplan/tidlig varsling (ny standard)
  3. Melding om færdigbehandling (forenklet udgave af varsling af færdigbehandling)
  4. Udskrivningsrapport (ny version)

Forløbsbaserede meddelelser

Alle meddelelser i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse bør kunne ses som et sammenhængende kommunikationsforløb. MedCom undersøger i dialog med sygehus-kommuneleverandørerne, om eksisterende kommunestandarder kan tilpasses en mere forløbsbaseret kommunikation. Standarderne er under udarbejdelse af MedCom. Dataindhold kan ses i høringsmaterialet.

Høringsmaterialet kan ses her: Indlæggelsesrapport, tidlig forløbsplan/tidlig varsling, melding om færdigbehandling og udskrivningsrapport.

Hjemmepleje-lægepraksis-apotek

Praktiserende læger og hjemmeplejen anvender korrespondancemeddelelsen til at udveksle data omkring medicin, undersøgelsessvar m.m. MedCom har udarbejdet informationsmateriale, som kan anvendes ved opstart. At komme i gang med denne form for kommunikation er forholdsvis enkelt, da få parter er involveret i processen.

Nogle kommuner (afhængigt af EOJ-system) kan også sende receptfornyelse elektronisk til praktiserende læge. Dette gør, at medicingenbestilling kan afsendes på alle tider af døgnet.

Der er ansat 3 kommunale projektkonsulenter til at vejlede i opstart og brug af korrespondancemeddelelsen samt være behjælpelig ved tekniske problemer. Kontakt venligst
 

For Jylland og Fyn
Kate Kusk
Projektkonsulent
Tlf.: (+45) 2128 5197
kku@medcom.dk

For Region Sjælland og Hovedstaden
Jeanette Jensen
Projektkonsulent
Tlf.: (+45) 5177 9050
jej@medcom.dk


Mange kommuner har fordel af at kommunikere elektronisk med apotekerne omkring håndkøbsmedicin. Her anvendes ligeledes korrespondancemeddelelsen. Der er ansat en projektkonsulent på apotekerområdet, som samarbejder med de kommunale projektkonsulenter. Projektet er afsluttet, så spørgsmål omkring apotek-hjemmeplejekommunikation bedes også rettet til Kate Kusk. 

Kontaktpersoner:

Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk
Kate Kusk, kku@medcom.dk 
Jeanette Jensen, jej@medcom.dkSiden er sidst opdateret 29-11-2011