Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Arkiv > SIP - Indberetning

SIP - Indberetning

Standardiseret Indberetning fra Primærsektoren (SIP)

De praktiserende læger har via MedComs udbredelsesprojekter og EDI-standarder gennem mere end 10 år oparbejdet en udbredt tradition for integreret dataudveksling mellem egne IT-systemer og IT-systemer hos samarbejdsparter i sundhedssektoren. I takt med Internettets udbredelse har flere centrale myndigheder herudover i de senere år etableret en række internetbaserede indberetningsløsninger målrettet lægepraksis.

Fælles for disse løsninger er, at de er etableret uden at være koordineret og uden integration til lægesystemerne. Konsekvensen er, at de praktiserende læger skal arbejde med indberetninger i flere forskellige IT-systemer uden mulighed for automatisk genbrug af data fra eget journalsystem og uden mulighed for at opbevare kopier af de foretagne indberetninger som en del af den samlede dokumentation i eget journalsystem.

Standarderne for Den Gode Webservice og Den Dynamiske Blanket er fra MedComs side lanceret som de nye standarder for integreret dataudveksling mellem IT-systemerne, herunder elektroniske indberetninger. Tiden synes derfor moden til en begyndende standardisering af de praktiserende lægers indberetninger til centrale myndigheder.

Aktuelt er der (i prioriteret rækkefølge) 3 konkrete anledninger til igansætning af SIP-projektet:

  1. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har via MedComs styregruppe bedt MedCom om hurtigst muligt at igangsætte integration mellem lægesystemerne og dødsårsagsregistret hos Sundhedsstyrelsen.
  2. Kommunernes Landsforening har bedt MedCom sikre integration mellem lægesystemerne, kommunale børnejournaler og en børnedatabase hos Sundhedsstyrelsen.
  3. Lægemiddelstyrelsen har bedt MedCom sikre integreret bivirkningsindberetning mellem lægesystemerne og database i Lægemiddelstyrelsen.

De 3 nævnte indberetninger skal ses som de første af en række løsninger, der med tiden bør integreres med praksislægernes IT-systemer via Den Gode Webservice og Den Dynamiske Blanket, herunder elektronisk dataudveksling til afløsning af diverse papirblanketter.

Projektbeskrivelse kan downloades her.

Status på SIP-projektet kan du læse her.

Den Gode Webservice og indberetningsstandarderne kan du læse mere om her.
SIP-projekterne baseres på DGWS version 1.0.1 og 1.1.

Den Dynamiske Blanket kan du læse mere om her.
SIP-projekterne baseres på DDB version 2.0.

Sundhedsdatanettet (SDN) kan du læse mere om her.

Kontaktpersoner:

Lars Hulbæk, lhf@medcom.dk
Ib Johansen, ijo@medcom.dkSiden er sidst opdateret 2-3-2011