Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Arkiv > Fælles medicinprojekt

Fælles medicinprojekt

Opgaverne i relation til det skitserede medicinprojekt i MedCom5-perioden 2006-2007 er endnu ikke endelig afklaret. Der sigtes på at få en afklaring i løbet af foråret 2006. Med aktiviteter initieret af Sundhedsministeriet sammen med interessenter på området.

Der har hidtil været foreslået projekter på følgende områder:

  • Implementeringsprojekter for overførsel af medicineringsoplysninger mellem sygehusenes medicinsystemer og PEM
  • Opkobling af Lægemiddelstyrelsens receptserver til VPN-sundhedsdatanettet
  • Informationsvirksomhed omkring anvendelse af Lægemiddelstyrelsens interaktionsdatabase
  • Videreudvikling af receptfornyelsesstandard fra omsorgssystemer og lægesystemer
  • Standardudvikling i forbindelse med overførsel af medicinoplysninger, herunder seponeringsinformation mellem medicindatabase og lægesystemer

Listen er udarbejdet i aftale mellem Lægemiddelstyrelsen og MedCom i efteråeret 2005, men der er ikke sat konkrete initiativer i gang.

Ribe Amt har desuden i efteråret 2005 startet det såkaldte SOSI-projekt omkring aktiviteter på indberetning fra amternes medicineringssystemer til Medicinprofilen.

Tidsplan:
Varighed: 2006 og 2007. Afsluttes december 2007.

Lokationsnummeret til receptserveren er 5790000155811.Siden er sidst opdateret 8-3-2011