Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Arkiv > Kommuneprojekter

Kommuneprojekter

På MedComs styregruppemøde den 2. februar 2006 blev 3 kommuneprojektspor under MedCom V i tidsperioden år 2006-2007 aftalt. Det drejer sig om følgende projektlinier:

 • Udbredelse af eksisterende kommunikation
  Udbredelse af de eksisterende 9 kommunikations-standarder link indenfor kommune-sygehus- og kommune-lægepraksis-kommunikation samt kommunikation til sundhedscentre og apoteker. Eksisterende kommunikationsstandarder kan understøtte de kommende sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner med elktronisk kommunikation.
 • Udvikling og implementering af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner
  Kommunikationsstandard for genoptræningsplaner udvikles i år 2006. Pilottest og pilotimplementering skal ske ultimo 2006 i samarbejde med pilotdeltagere og leverandører. Standarden kan understøtte regioners og kommuneres kommende samarbejde omkring træningsforløb.
 • Pilotprojekt for elektroniske LÆ-blanketter med web-service-teknik 
  Formålet med LÆ-blanketprojektet er at implementere digital udveksling af LÆ-blanketter. LÆ-blanketterne anvendes i det socialmedicinske samarbejde mellem lægepraksis og kommunernes social- og arbejdsmarkedsområde.

  I projektet anvendes MedComs standard for dynamisk blanket (DDB) version 0.99.

  Pilotafprøvning er igangsat januar 2008 i et samarbejde mellem Socialmedicinsk Afsnit i Odense Kommune og udvalgte almene lægepraksis i Odense.

  Læs mere om LÆ-blanketprojektet her.


Siden er sidst opdateret 18-3-2011