Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Arkiv > Kommuneprojekter > Udbredelse af eksisterende kommunikation

Udbredelse af eksisterende kommunikation

Der er på landsplan interesse for at få etableret elektronisk kommunikation mellem kommunerne og samarbejdsparter indenfor sundhedssektoren. Der er specielt stor interesse for at kunne udveksle pleje-, trænings- og medicindata.

Der findes i dag 9 kommunikationsstandarder indenfor sygehus-kommune-lægepraksis-apoteks-kommunikationen. MedCom nedsætter ad hoc arbejdsgrupper indenfor udbredelse af eksisterende kommunikation. At etablere en stor sarbejdsgruppe for sygehus-kommune-lægepraksis-kommunikation er ikke operationelt i praksis. I stedet for anvendes mindre arbejdsgrupper evt. kombineret med koordinerende fælles møder og/eller workshop-møder.

Standarder sygehus-hjemmepleje
Advis (indl./udskr. og indl.svar)
Korrespondance
Plejerapport i korrespondanceformat
Varsling om færdigbehandling
Indlæggelsesrapport
Udskrivningsrapport
Genoptræningsplan (oktober 2006)

Standarder hjemmepleje-lægepraksis
Korrespondance
Receptfornyelse - begrænset udbredelse (PEM)
Hjemmeplejestatus - begrænset udbredelse
Genoptræningsplan (oktober 2006)

2 arbejdsgrupper etableres i løbet af sommeren 2006 i en tidsbegrænset periode, da der er kommet konkrete forespørgsler til standarder indenfor områderne plejerapporter og hjemmepleje-lægepraksis.

Sundhedscentre
MedCom har kontakt til et par sundhedscentre. En kortlægning af elektroniske kommunikationsmuligheder bør sammenholdes med ønsker og behov i sundhedscentrene. Der er bl.a. efterspørgsel på, at kommunerne kan modtage henvisninger, epikriser, medicindata og genoptræningsplaner.

Apoteker
Apotekersystemer implementerer korrespondancestandarden. Dette giver f.eks. mulighed for at udveksle data omkring dosisdispensering, administration og afhentning af håndkøbsmedicin med både kommune, lægepraksis og sygehus.

Både sygehuse, kommuner, apoteker og praktiserende læger har ved udgangen af år 2005 implementeret korrespondancemeddelelsen. Fagsystemerne er meget forskellige i indhold, datastruktur, teknisk struktur og udbredelse, men størsteparten af leverandører af både PAS-, EOJ-, læge- og apotekssystemer har implementeret korrespondancemeddelelsen. Denne fritekstbaserede meddelelse kan i tidsrummet, inden strukturerede data kan udveksles mellem sundhedsvæsnets parter, bruges til udveksling af data og fungere som brobygger mellem de elektroniske fagsystemer.

Status på advis i de nye storkommuner

Nye lokationsnumre til hjemmeplejen i kommunerneSiden er sidst opdateret 18-3-2011