Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Arkiv > Kommuneprojekter > Standard for genoptræningsplan

Standard for genoptræningsplan

Genoptræning og rehabilitering kommer i forbindelse med gennemførslen af strukturreformen til at foregå i et tæt samspil mellem kommune og sygehus samt med orientering til lægepraksis, da kommunerne overtager ansvaret på den ikke specialiserede træning.

En effektiv måde at formidle træningsdata på vil være at formidle data elektronisk i overleveringssituationen mellem kommune og sygehus. MedCom udvikler en standard til udveksling af kliniske data i en genoptræningsplan i løbet af år 2006.

Læs mere om genoptræningsstandarden her.

Valg af teknologi/teknologier til udveksling vil afhænge af modenhed og muligheder på bruger-IT-system og brugerniveau. Når der er genereret erfaringer med kommunikationsstandard for genoptræningsplaner, vil en konsolidering af standarden på sundhedsfagligt indhold og teknisk formodentlig være relevant evt. ultimo år 2007.

Standard for kliniske data i genoptræningsplaner skal kunne formidle de relevante kliniske data i overleveringssituationen mellem sygehusområdet og primærsektorområdet. Genoptræning foregår indenfor flere forskellige lægefaglige specialer, samtidig med at kommunen skal tilrettelægge træningsforløbet i forhold til den enkelte borgers behov og kommunens samlede træningstilbud. En kommunikationsstandard for genoptræningsplaner bør kunne rumme både generelle/fælles data og eventuelle lokale sundhedsaftaledata. En sundhedsfaglig arbejdsgruppe beskriver relevante kliniske data.Siden er sidst opdateret 18-3-2011