Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Arkiv > Sundhed.dk-understøttelse

Sundhed.dk-understøttelse

Siden lanceringen af sundhed.dk ultimo 2003 har MedCom og sundhed.dk i stigende grad samarbejdet både generelt og i forbindelse med konkrete projekter. Arbejdsdelingen er generelt, at sundhed.dk varetager fremvisning og brugeradministration, tredie-part (fx amt eller kommune) forestår udvikling i egen applikation, medens MedCom varetager standarder, web-services, implementering, sundhedsdatanet og udbredelse.

En fælles udfordring er at sikre tilslutning og finansiering fra amter, kommuner og øvrige parter i forhold til de konkrete fællesprojekter.

Konkrete projektforslag i perioden 2006-2007

  • Udbredelse af laboratorieopslag via sundhed.dk og sundhedsdatanettet
  • Laboratorievejledning og link-portalen
  • Pilotprojekt: "3-i-1 borgerkommunikation" via sundhed.dk
  • Telemedicin på sundhed.dk

Ovennævnte konkrete projektforslag er udarbejdet i samarbejde mellem sundhed.dk og MedCom og bygger på mere detaljerede projektinitieringsnotater og sonderinger i flere amter.

Projekterne forudsætter, at MedCom og sundhed.dk hver især tilvejebringer finansiering af egne aktiviteter (løn og andre projektrelaterede udgifter).

Projektopstart forudsætter således godkendelse i begge organisationers styregrupper med efterfølgende tilretning af den fælles udviklingsplan og koordinering mellem MedCom5-projekterne og sundhed.dk's strategi for 2008-2009.Siden er sidst opdateret 18-3-2011