Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Arkiv > Sundhed.dk-understøttelse > Udbredelse af laboratorieopslag via sundhed.dk og sundhedsdatanettet

Udbredelse af laboratorieopslag via sundhed.dk og sundhedsdatanettet

Formålet er at give læger og sundhedspersonale adgang til prøvesvar fra laboratorier indenfor specialerne klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi og patologi ved benyttelse af digital signatur på sundhed.dk. Sundhed.dk henter analyseresultaterne i de amtslige laboratoriesystemer ved web-servicekald via sundheds-DIX'en. I dag er der mulighed for at se de fleste amters klinisk biokemisvar på denne måde.

Via sundhed.dk søges på den pågældende patients CPR-nummer i alle tilsluttede laboratorier, der svarer med en oversigt over tilgængelige analyseresultater. Dernæst udvælges de konkrete analyseresultater, der ønskes præsenteret.
Strukturering og præsentation af analyseresultaterne bygger på MedComs standarder og anbefalinger.

Der udvikles en forbedret version af den præsentation af svarene, som i dag findes, så det svarer til MedComs sundhedsfaglige anbefalinger. Der nedsættes en sundhedsfaglig gruppe, der skal komme med anbefalinger til præsentationslayout og -form.

Målsætninger:
Biokemi: 100 % af landets laboratorier tilsluttet ultimo 2007.
Mikrobiologi: 50 % af landets laboratorier tilsluttet ultimo 2007.
Patologi: 100 % tilslutning ultimo 2007 via adgang til Patobanken.

Tidsplan: Iværksættes sommeren 2006.Siden er sidst opdateret 18-3-2011