Opdateret 7. februar 2019

Årsstatistikken for Sundhedsjournalen/E-Journalen for 2018 er nu klar


Det viser sig, at der stadig er en stor anvendelse af Sundhedsjournalen – både blandt klinikere og patienter. Ud over de viste nøgletal skal det nævnes at 19 % af den del af befolkningen, som kan få en NemId (alle personer over 15 år), faktisk har været inde at orientere sig i Sundhedsjournalen.

I de næste 2-3 år arbejdes der videre med at forbedre Sundhedsjournalen i en version 3, hvor der bl.a. planlægges at give klinikere og borgere adgang til data fra nye sundhedsaktører i det danske sundhedsvæsen.