Opdateret 23. april 2020

Øget videoanvendelse i VDX

Covid 19-situationen har gjort, at danskerne skal holde afstand på arbejdspladsen, i det offentlige rum og mellem venner og familie, men også i sundhedssektoren. Dette har været med til at accelerere brug af video. Ikke kun til videomøder fra hjemmearbejdspladsen med kolleger og samarbejdsparter – men også til konsultationer med patienter/borgere for at undgå at smitten bæres med ind i venteværelset og til konsultationen med sundhedspersonalet. 

Dette har for VDX betydet, at anvendelsen er vokset markant hos regioner, kommuner og i almen praksis - bl.a. ved at VDX leverer videomotoren i det virtuelle venteværelse, som er udviklet i MinLæge-appen til videokonsultationer i almen praksis – og også i andre patientrettede apps så som MitSygehus i Region Syddanmark, MinSundhedsplatform i Region Sjælland og Hovedstaden samt til booking i Region Midtjylland. 

Stigningen i anvendelsen af VDX til Covid 19-håndteringen kan også  ses ved, at:

  •  Den 2. marts 2020 brugte 822 deltagere 8.796 minutter i 217 videomøder

  • Den 16. april 2020 brugte 19.187 deltagere i alt 389.400 minutter i 6.835 videomøder

MedCom har med opbakning fra MedComs styregruppe, herunder Sundhedsministeriet løbende foretaget de nødvendige og ganske betydelige kapacitetstilpasninger i takt med det øgede træk på VDX – og i tæt samarbejde med VDX-leverandørerne.

Kort om VDX: 

  • VDX er fællesoffentlig og tværsektoriel infrastruktur
  • MedCom er fællesoffentlig systemforvalter for VDX
  • Driften af VDX varetages af leverandørerne NetDesign og Netic

Læs mere om VDX