Opdateret 23. juni 2021

Økonomisk løft til videoinfrastrukturen (ØA2022)

 

De nyligt indgåede økonomiaftaler mellem regeringen, Danske Regioner og KL for 2022 giver MedCom en økonomisk saltvandsindsprøjtning til drift og videreudvikling af den fællesoffentlige videoinfrastruktur VDX. Aftalen ligger i direkte forlængelse af kapacitets- og kvalitetsløftet i den nye VDX-kontrakt, der ultimo 2020 blev tildelt leverandøren Nuuday med underleverandøren Netic efter et EU-udbud.

Siden Corona-nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020 har VDX huset mere end 800.000 videomøder i sundhedssektoren. Samlet set koster driften af Sundhedsdatanettet (SDN), videoinfrastrukturen (VDX) og hjemmemonitoreringsrepositoriet (KIH) parterne 18,3 mio. kr. fra 2022. I 2021 er budgettet på 15,0 mio.kr.

Læs mere om VDX her: https://www.medcom.dk/systemforvaltning/videoknudepunktet-vdx