Opdateret 24. marts 2020

Aflysning af VDX-temadagen d. 23. april 2020

Set i lyset af smitteudviklingen af COVID-19 og regeringens tiltag for at forsinke spredningen af sygdommen, aflyser vi VDX-temadagen d. 23. april 2020.

Vi vil naturligvis bestræbe os på at afholde temadagen, når tilstandene er normaliserede. Vi er helt sikre på, at der på det tidspunkt vil være indsamlet en masse erfaringer med anvendelse af video, som bliver interessante at høre om.

Vi glæder os til at mødes med jer igen på et senere tidspunkt!