Opdateret 19. oktober 2021

Aftaledeling taget i brug i alle landets almene lægepraksisser

Program for Et Samlet Patientoverblik satte den første af adskillige fremtidige datadelinger i drift mandag d. 11. oktober 2021.

Alment praktiserende læger blev dermed de første til at dele patienternes kalenderbookinger fra klinikernes fagsystemer til sundhed.dk, hvor de både er tilgængelige for patienten selv, men også for fagpersoner fra hele sundhedssektoren.

Dermed er MedComs HL7-/CDA-standard for aftaledeling (APD-DK) nu taget i brug i den fælles digitale infrastruktur. CDA-standarden APD-DK er fastlagt i en bred proces med deltagelse af alle parter i sundhedssektoren, og er den første CDA-standard i drift udviklet af MedCom.

Lægepraksissystemerne har siden 2019 afleveret data for kalenderaftaler til PLSP til deling med patienterne i MinLæge-appen. Springet mod udfyldelse af CDA-standarden APD-DK via PLSP var derfor ikke så stort for lægepraksissystemerne, som i 2020-2021 blev testet og certificeret til dette.

De kommunale EOJ-systemer og de regionale EPJ-systemer forventes at følge trop i løbet af 2022-2023. Praktiserende speciallæger, som anvender de samme systemer som alment praktiserende læger, forventes at være klar til at dele deres aftaler til sundhed.dk ved det kommende årsskifte. Det betyder altså, at alle landets kommuner og regioner forventes at blive koblet på senest i 2023.

Ovenstående illustration viser også hvordan aftaledelingen hænger sammen.

Udover at levere CDA-standarder og understøtte leverandørsamarbejde, yder MedCom også implementeringsprojektledelse til kommuner og praksisområdet i Program for Et Samlet Patientoverblik. Du kan her læse mere om MedComs rolle.