Opdateret 10. november 2017

Aktiviteter i forhold til sygehus- og praksissektoren

 

MedCom10-perioden er snart forbi. En lang række aktiviteter er gennemført - og i gang med at blive gennemført i forhold til sygehus- og praksissektoren. 

MedCom afholder derfor en opsamlings- og informationsdag for regionerne, hvor vi gennemfår de enkelte projekter og status for disse, hvor de ikke er omfattet af andre fora, (f.eks. sygehus-hjemmeplejeprojekter).

Hvis I har emner til dagsordenen, som er relevante for jer, hører vi gerne om dem. Så vil vi forsøge at sætte dem på dagsordenen. 

I er også velkomne til at sende mødeindkaldelsen videre til de andre i jeres organisation, som kunne have interesse i at deltage, f.eks. de personer, der har med sundhedsaftaler og det tværsektorielle sundhedssamarbejde at gøre. 

Se den foreløbige dagsorden for mødet her.