Opdateret 14. januar 2019

Alle lægesystemerne godkendte til forløbsplaner for KOL og diabetes

Lægepraksissystemerne blev godkendt til at kunne udarbejde KOL-forløbsplaner i sommeren 2018, og der er netop gennemført et nyt testforløb, hvor implementeringen af forløbsplaner for diabetes er blevet godkendt. Mange lægepraksis har allerede taget forløbsplanerne i brug, og lægesystemleverandørerne udruller nu løsningen til de sidste klinikker. Inden årets udgang vil alle almene lægepraksis dermed være klar til at tilbyde patienter med KOL og diabetes en digital forløbsplan

Forløbsplanen har til formål at give patienterne et bedre overblik over deres behandlingsforløb. Planen udarbejdes af patientens egen læge og udformes med det formål, at bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbet skal tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation. Implementeringen af de digitale forløbsplaner er aftalt mellem RLTN og PLO til at skulle ske i overenskomstperioden 2018-2020. I 2018 udbredes forløbsplan til patienter med KOL og type-2 diabetes. I 2019 til patienter med kroniske lænderygsmerter.

Læs mere om forløbsplansprojektet her: https://www.medcom.dk/projekter/forloebsplaner

Links til information om forløbsplaner fra PLO og KiAP findes her: https://www.medcom.dk/projekter/forloebsplaner/informationsmateriale