Opdateret 16. maj 2018

Annoncering af kommende udbud om udvikling af app'en "Min læge"

Sundhedsdatastyrelsen har udsendt følgende:

Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og De praktiserende lægers organisation (PLO) forbereder i øjeblikket et udbud til udvikling af en ny borger app ’Min læge’, der dækker almen praksis. Projektet gennemføres og finansieres i samarbejde mellem De praktiserende lægers organisation (PLO) og Sundheds- og Ældreministeriet (SUM).

Baggrund

PLO og SUM har gennem de seneste to år samarbejdet om at fremme it-udviklingen i almen praksis. Dette er blandt andet sket med Deloitte-rapporten ”Digital Almen Praksis – designanalyse af fremtidens digitale almene praksis”. (https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis). Rapportens anbefalinger er sidenhen omsat til konkrete udviklingsprojekter i regi af MedComs program ’Digital almen praksis’. I dette program indgår udvikling af app’en ’Min læge’.

Udbud

Miniudbuddet forventes af blive gennemført i løbet af juni måned som Traditionelt Miniudbud. SDS og PLO forventes at tildele delkontrakten inden sommerferien, og opgaveopstarten forventes at være i august 2018.

Forventningen er, at version 1 af ’Min læge’ kan idriftsættes ultimo 2018, og version 2 kan idriftsættes i 2019.

Udbudsmaterialet vil omfatte brugerhistorier/krav til funktionalitet, en klikbar prototype samt kildebeskrivelser.

Udbuddet vil omfatte følgende funktionalitet:

Version 1

  • Sikkerhedsløsning (login med nem-id)
  • Patientens stamdata
  • Lægens stamdata og ferie/fri
  • Henvisninger
  • Oversigt over aftaler
  • Påmindelser om aftaler
  • Oversigt over forløbsplaner
  • E-konsultation
  • Vaccinationer
  • Viderestilling til Fælles Medicinkort app’en

Version 2

Endeligt indhold af version 2 vil være beskrevet i en generel ramme, der vil blive udmøntet og prioriteret efterfølgende.

Særlige kompetencer i forhold til denne opgave

I evalueringen af de modtagne tilbud vil der bl.a. blive lagt vægt på erfaring med udvikling og vedligehold af app’s indenfor sundhedsvæsenet samt kendskab til almen praksis og disses it-systemer og arbejdsgange. Vi vil derfor opfordre leverandørerne til at forberede sig på at kunne afgive et tilbud indeholdende disse kompetencer.