Opdateret 7. juni 2022

”Datadeling i sundhedsvæsenet er bedre end sit rygte”

Sådan er ordlyden i Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenets (DSS) nyeste artikel. MedComs direktør Lars Hulbæk er, sammen med Sigrun Gyrtrup, Sektionsleder for jura hos Sundhedsdatastyrelsen, afsenderne bag artiklen. Han uddyber her, hvorfor han har sagt ja til at medvirke i artiklen.

”Debatten om digitalisering i det tværsektorielle sundhedssamarbejde er alt for ofte for overordnet og konkluderer, at der deles for få data. Det er ligesom bare blevet en fortælling, der repeteres igen og igen – også af beslutningstagere. Vi har brug for at tage debatten videre og blive meget mere konkrete”. Sådan fortæller Lars Hulbæk, MedComs direktør. Netop derfor har han sagt ja til at medvirke i Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenets (DSS) artikel ”Med lov skal data deles. Smukt. Enkelt. Og meget komplekst”. Her giver han, sammen med Sigrun Gyrtrup, et indblik i, hvordan relevante data deles på det rigtige tidspunkt, og som samtidig beskytter privatlivet.  

Lars uddyber: ”På hvilke områder skal datadelingen øges? Hvilke data ønsker de sundhedsfaglige helt præcist at få adgang til fra deres samarbejdspartnere i de andre sektorer? Og findes de data, der efterspørges, overhovedet? Konkretiseringen er nødvendig af flere grunde: Dels for ikke at spilde sundhedspersonernes tid med dataoverload, samt dels for at efterkomme dataforordningens krav om dataminimering”.

Og så er datadeling i sundhedsvæsenet bedre end sit rygte – som overskriften også antyder. Artiklen argumenterer bl.a. for, at:

  • at der er rigeligt med sundhedsdata at dele ud af
  • at udfordringen snarere er at dele de relevante data på det rigtige tidspunkt
  • at de relevante data ikke altid findes a priori, men skal skabes i situationen og til formålet
  • at jura og informationssikkerhed kan (og skal) håndteres
  • at der stadig er fejl og mangler i den tværsektorielle deling af sundhedsdata

Du kan læse hele artiklen her.