Opdateret 17. december 2020

Datagruppen MultiMed A/S (MyClinic) er MedCom Certificeret

Datagruppen MultiMed A/S er med systemet MyClinic godkendt til at kunne oprette og sende Digitale Hjerteforløbsplaner.

Hjerteforløbsplanen har til formål at give patienter et bedre overblik over deres behandlingsforløb. Planen udarbejdes af patientens egen læge og udformes med det formål, at bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbet skal tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation.

En video om Hjerteforløbsplanen kan ses her:
https://www.medcom.dk/projekter/forloebsplaner/informationsmateriale/speed-drawing-iskaemisk-hjertesygdom

Følgende konsulenter og samarbejdspartnere deltog i testforløbet: Maja Skov Paulsen (KiAP), Flemming Bo Hansen (KiAP) & Huy Song Michelsen Ho Le