Opdateret 19. november 2019

De nye epikrisestandarder er nu i drift i alle 5 regioner

Alle regioner sender pr. 27.10.2019 de reviderede standarder for epikriser indeholdende prioritering (rød, gul og grøn) samt eventuel anbefaling om opfølgning hos egen læge.

Pr. 1. juli 2019 trådte den nye vejledning for epikriser i kraft og deraf følger, at MedComs reviderede standarder for epikriser også er i drift.
Det betyder, at egen læge allerede i sin indbakke vil kunne danne sig et hurtigt overblik og se, om der er kommet markerede epikriser fra regionernes sygehuse, som kræver opfølgning, fremfor at bruge unødigt meget tid på at lede efter relevante informationer i meget lange epikriser.

Den reviderede epikrise-vejledning og den understøttende epikrise-standard skal evalueres i slutningen af 2019. Formålet er bl.a. at undersøge, om praktiserende læger oplever at have fået bedre overblik over patienter, der har brug for opfølgning efter udskrivelse, og om anbefalede opfølgninger fra sygehuslæger er klare og til at handle på.

Evalueringen indledes i slutningen af 2019 af Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, og sker på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og MedCom. Evalueringen bliver baseret på cirka 400 spørgeskemabesvarelser blandt landets alment praktiserende læger. Spørgeskemaet udarbejdes på baggrund af en række fokusgruppeinterviews med praktiserende læger.