Opdateret 17. juni 2022

Dedalus Healthcare Denmark er MedCom Certificeret

Dedalus Healthcare Denmark er med deres Centrale og Mobile Præhospital Patientjournal (PPJ)-løsning godkendt til at kunne:

  • Afsende Den gode Lægevagtsepikrise (XDIS06 version XD0634L)
  • Modtage negativ VANS-kvittering og de to typer kvitteringer (positive og negative) fra modtagersystemet

Ovenstående certificering betyder at brugerne (ambulancer, lægebiler, akuthelikopter etc.) af den centrale og mobile PPJ-løsning nu kan sende lægevagtsepikriser til den almen praktiserende læge.

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Gitte Henriksen, Hussein Ali Al-Issa & Huy Song Michelsen Ho Le