Opdateret 30. april 2019

Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 343

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 343.

Tabellen findes her