Opdateret 4. oktober 2019

Den nationale prompttabel er blevet opdateret til version 353

Den nationale prompttabel til rekvirering af biokemi og mikrobiologi er blevet opdateret til version 353.

Tabellen findes her