Opdateret 4. juli 2019

Den nye vejledning for epikriser er trådt i kraft og de nye epikrisestandarder er i drift

Pr. 1. juli 2019 trådte den nye vejledning for epikriser i kraft og deraf følger, at MedComs reviderede standarder for epikriser også er i drift. Region Hovedstaden og Region Sjælland sender pr. 3. juli 2019 de reviderede standarder for epikriser indeholdende prioritering (rød, gul og grøn) samt eventuel anbefaling om opfølgning hos egen læge. Det betyder, at egen læge allerede i sin indbakke vil kunne se, om der er kommet markerede epikriser fra de to regioners sygehuse, som kræver opfølgning, fremfor at bruge unødig meget tid på at lede efter relevante informationer i meget lange epikriser.

De tre øvrige regioner følger efter i slutningen af september, således at alle epikriser pr. 1 oktober sendes i henhold til reviderede og gældende MedCom standarder.