Opdateret 3. november 2021

Digital kommunikation mellem privathospitaler og kommuner

Med virkning fra 1. september 2021 har Danske Regioner og brancheforeningen Sundhed Danmark indgået ny aftale om patienters ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved brug af private hospitaler og klinikker.

Du kan læse mere om aftalen her.  

Parterne er i den forbindelse enige om, at der altid skal anvendes relevante MedCom-standarder, og de er ligeledes enige om at støtte de private leverandører bedst muligt med information og oplæring via samarbejde med MedCom. Anvendelse af digitale genoptræningsplaner via MedCom-standarden GGOP er også i fokus i samarbejdet mellem privathospitaler og kommuner. Privathospitalerne skal anvende digitale genoptræningsplaner når der er et lægefagligt behov, og samtidig opfordres de til at kommunikere plejeoplysninger digitalt til kommuner.  

For at støtte implementeringen og anvendelsen af digitale genoptræningsplaner, har Danske Regioner og MedCom aftalt, at MedCom i en begrænset periode stiller en liste over kommunernes lokationsnummer for meddelelserne Genoptræningsplan og Plejeforløbsplan (G-GOP og XDIS21) til rådighed. Du kan her se listen over kommunale organisationers lokationsnumre, som kan modtage G-GOP og XDIS21.

Du kan i øvrigt læse mere om projektet her.

Samtidig indleder MedCom dialog med it-leverandørernes 10 privathospitaler om anvendelsen af adresseringsdata fra SOREDI. I fællesskab monitorerer Danske Regioner og MedCom udviklingen på området.

Har du brug for mere information, så kontakt os på medcom@medcom.dk.