Opdateret 16. april 2021

Digitale kørekortattester

København og Frederiksberg kommuner igangsætter nu sammen med Århus og Mariagerfjord kommuner og EG Digital Welfare pilotafprøvning af en løsning, der skal digitalisere indhentningen af lægeattester i forbindelse med kørekort.

Der vil blive udsendt en mail med en orientering til de almene praksis, der bliver direkte involveret i pilotafprøvningen.
I takt med at løsningen udbredes, vil alle læger i de involverede kommuner blive orienteret.

Alle lægepraksissystemer anvender i forvejen MedCom’s standard for Den Dynamiske Blanket, som siden 2010 har gjort det muligt at udveksle digitale lægeattester med kommuner og forsikringsselskaber (LÆ og FP-attester). De digitale kørekortattester er udarbejdet i Dynamisk Blanketformat, og derfor vil det ikke kræve nogen yderligere udvikling, opsætning eller aktivering af klinikkernes lægepraksissystemer at modtage og afsende digitale kørekortattester. 

  • Borgeren udfylder i forvejen afsnit A af attesten, som sendes digitalt til klinikken
  • Borgeren bestiller tid som vanlig og skal møde frem i konsultationen ifm. udfyldelse af attesten
  • Attesten med borgerens i forvejen udfyldte oplysninger findes i lægesystemets indbakke, samme sted som LÆ og FP-attestanmodninger.
  • Undersøgelse ifm. attestudfyldelse sker som vanligt. Attesten udfyldes i lægepraksissystemet
  • Den udfyldte attest afsendes fra lægesystemet på samme måde som LÆ- og FP-attester
  • Borgers underskrift skal med den digitale løsning ikke påføres i lægens påsyn, men indhentes i stedet via NemID og vil være påført anmodningen, når den modtages i lægesystemet
  • Jf. § 31 stk. 4[1] i lov om kørekort skal der ikke længere vedhæftes et fysisk billede til attesten, men attesten skal indeholde lægens bekræftelse af, at ansøgeren er kendt af lægen, eller at ansøgeren over for lægen har godtgjort sin identitet
  • Betaling af attesten sker som vanligt (attesten betales af borger)