Opdateret 3. april 2019

Dokumentation vedr. henvisning til og afslutning fra kommunens akutfunktion

banner

 

Der er nu udarbejdet dokumentation, testprotokoller og eksempler til:

  • Den gode henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22)
  • Det gode afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion (XDIS22)

Materialet foreligger i draft, indtil standarderne har været i afprøvnings-/høringsproces og er endeligt godkendt af RUSA.

Materialet findes her:

Evt. fejl, mangler eller uoverensstemmelser i dokumentationen bedes meddelt til Anders Jensen, anj@medcom.dk senest onsdag den 10. april 2019.