Opdateret 26. marts 2021

EG A/S (A-Data) er MedCom Certificeret

EG A/S (A-Data) er med privathospitalssystemet WinPLC godkendt til at kunne:

  • Afsende Den Gode Genoptræningsplan (GGOP100)

Formålet med Den Gode Genoptræningsplan er at højne kvaliteten ved genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus.

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter:

Gitte Henriksen, Irene Zuschlag & Huy Song Michelsen Ho Le