Opdateret 29. januar 2019

Egne analyser kan nu overvåges i tilbagesvarsløsningen

banner

 

Efter opdateringen af WebReq i december 2018 er det blevet muligt at overvåge de rekvisitioner, hvor der bestilles analyser, der udføres i praksis ("Egne analyser") i tilbagesvarsløsningen. 

Det er kun muligt at overvåge rekvisitioner, hvor analysesvarene sendes fra softwareløsningerne MedPort eller Triotransfer (Triobal), og det er en forudsætning, at rekvisitionen er bestilt i WebReq. 

Rekvisitionerne overvåges på samme måde som rekvisitioner, hvor laboratorierne sender svar og kan markeres som "Svar givet til patient" i lægesystemet. 

Læs mere om tilbagesvarsløsningen her.