Opdateret 14. december 2017

Elektronisk kommunikation via MedCom-standarder på psykiatri- og socialområdet

 

https://ps-landkort.dk/ giver et overblik over initiativer i Danmark, indenfor psykiatri- og socialområdet, hvor man bruger elektronisk kommunikation via MedCom-standarder.
Landkortet er netop gået live i september 2017, og de første initiativer er oprettet.
Formålet med landkortet er at give lettere adgang til viden og erfaringer og derved inspirere flere til at afprøve initiativer med MedCom-standarder inden for det psykiatriske og sociale område.

Få jeres initiativer på landkortet

I kan få jeres initiativer med på landkortet ved at registrere dem på https://ps-landkort.dk/ ved at oprette jer som brugere. Vær opmærksom på allerede indtastede initiativer for at undgå dubletter.
Under hvert initiativ er der en kontaktperson, som kan kontaktes for mere information om det konkrete initiativ.

Få mere information om landkortet over anvendelse af MedCom-standarder på psykiatri- og socialområdet via https://ps-landkort.dk/ eller her.