Opdateret 14. januar 2019

Elektroniske forsikrings- og pensionsattester i lægesystemerne

Forsikring & Pension, brancheorganisation for alle landets forsikrings- og pensionsselskaber, har taget initiativ til udvikling en løsning til digital udveksling af de FP-attester, som er aftalt mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningens Attestudvalg. Udviklingen er sket i et samarbejde mellem Forsikring & Pension, DMDD A/S og MedCom. Løsningen er baseret på MedCom’s standard for Den Dynamiske Blanket, som i forvejen anvendes af alle lægesystemerne til kommunikation af elektroniske LÆ-blanketter. Forsikring & Pension har indgået kontrakt med DMDD A/S om etablering af en blanketserver, som håndterer kommunikationen mellem lægepraksissystemerne og Forsikring & Pension’s EDI-system, der anvendes af sagsbehandlerne i selskaberne.

Der er gennemført en pilotafprøvning i 2017, hvor 4 Lægesystemer og 7 forsikrings- og pensionsselskaber har deltaget. Løsningen er overgået til drift pr. november 2017, og der er nu ca. 40 forsikringsselskaber som sender elektroniske anmodninger til lægerne og modtager attester og journaludskrifter retur. 7 Lægesystemer er certificeret af MedCom til at kunne kommunikere FP-attester, og der er ca. 2400 ydere (almene læger og speciallæger) som på nuværende tidspunkt kan modtage de elektroniske FP-attester.

Fra 6. februar er løsningen udvidet til også at omfatte elektronisk fakturering af FP-attesterne.
Læs mere her: https://www.laeger.dk/nyhed/ny-digital-loesning-paa-vej-for-fp-attester

Udbredelsen af de elektroniske FP-attester har været en del af MedCom’s blanketprojekt i 2016 og 17. Projektets formål er at digitalisere attester og journaludtræk i lægepraksis. Standarderne for blanketkommunikation er opdaterede, så det nu er muligt for lægesystemerne at kommunikere blanketter med mere end én blanketserver, og dermed er der dannet grundlag for udbredelse til flere områder.

Læs mere om blanketprojektet her: https://www.medcom.dk/projekter/blanketter