Opdateret 7. juni 2022

Evalueringsrapport af moderniseret infrastruktur offentliggjort

MedCom har nu gennemført en pilotafprøvning af moderniseret infrastruktur, som blev afsluttet med en Connectathon i marts 2022. Nu er evalueringsrapporten, med navnet "Meddelelseskommunikation på Sundhedsområdet - Evaluering af Målbillede og Pilot",  nu ude. Rapporten peger i sin konklusion på, at:

 

Testpiloten, sammen med erfaringer fra andre domæner, hvor tilsvarende IT-arkitekturer er implementeret, giver stærke argumenter for, at IT-arkitekturen lever op til målbilledets vision, mål og arkitekturkvalitetsegenskaber.
 

Endvidere giver evalueringsrapporten en række anbefalinger til opdatering af målbilledet, samt anvisning af følgende indsatsområder:

  • En konsolidering af løsningsarkitekturen på baggrund af læringen fra testpiloten.
  • Starte arbejdet med etablering af Governance og Management som et samarbejde mellem offentlig og private aktører i sundhedsdomænet.
  • En økonomisk konsekvensanalyse, der giver en mere detaljeret indsigt i konsekvensen ved migrering til den nye IT-infrastruktur.
  • Etablering af en produktionspilot, som vil give læring til arbejdet med Governance og Management.
  • Overgang til fuld produktion gennem en velplanlagt migrering.

MedCom vil bidrage til Sundhedsdatastyrelsens opdatering af ”Målbillede for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet”, og vil hen mod MedCom13 (som kommer til at løbe fra 2023 til 2025) udarbejde et forslag til en produktionsafprøvning af den moderniserede infrastruktur.

Du finder evalueringsrapporten her.