Opdateret 23. august 2022

Evalueringsrapport over brugen af Kontakt Læge-appen offentliggjort

I perioden 2021-22 kører MedCom-projektet KontaktLæge, hvor kommuner kan få hjælp til implementering og udbredelse af videoløsningen Kontakt Læge. Nu er evalueringsrapporten over implementering og ibrugtagning af Kontakt Læge-appen i to fyrtårnskommuner klar.

Stabil i drift. Stort potentiale. Brugervenlig. Ressource- og tidsbesparende. Let adgang til lægen. Brede anvendelsesmuligheder.

Dette er blot nogle af udsagnene og pointerne fra evalueringsrapporten over brugen af Kontakt Læge-appen, hvor Slagelse Kommune og Vesthimmerland Kommune har deltaget som foregangskommuner – også kaldet fyrtårnskommuner. Et centralt resultat er, at den kommunale medarbejder og den praktiserende læge generelt er enige i ovenstående udsagn, og at det nye samarbejdsredskab i høj grad kan supplere den fysiske konsultation hos lægen for sårbare og udsatte borgere, men at redskabet dog ofte bliver glemt eller nedprioriteret i en travl hverdag.

Rapporten beretter desuden, at appens store potentiale særligt kommer til udtryk ved, at den kan benyttes til både akutte og planlagte situationer, f.eks. opfølgning, medicin, fysiske problemstillinger samt forberedelse til lægebesøg på plejehjem.

Gennemførelsen har fundet sted i perioden 1. marts 2022 til 30. juni 2022, hvor der i alt er gennemført 96 videokonsultationer i de to fyrtårnskommuner. Rapporten analyserer og afdækker derudover monitoreringsdata, økonomiske omkostninger ved implementering samt medarbejdernes oplevelser og erfaringer med appen.

Hvad sker der så herfra?

Fyrtårnsevalueringsrapporten er nu offentliggjort, og der arbejdes fortsat videre med implementeringsstøtte af appen i kommunerne til udgangen af 2022. Ønsker du hjælp eller vejledning hertil, kan du kontakte MedCom-konsulent og KontaktLæge-projektleder Lone Høiberg på lho@medcom.dk.

Projektet afsluttes ved udgangen af året, hvor en større slutevaluering offentliggøres i starten af 2023. Samtidig bliver der også hen over efteråret gennemført et pilotprojekt med anvendelse af videokonsultationer mellem regionale bosteder/tilbud og beboerens praktiserende læge.

Kontakt Læge-appens formål

Kontakt Læge er en app målrettet borgere tilknyttet kommunen, som ikke har eller kan anvende NemID, og som har brug for kommunens hjælp til at gennemføre en videokonsultation med egen læge. De kommunale medarbejdere står for facilitering af videokonsultationen mellem borger og læge, men kan også deltage og støtte borgeren i selve konsultationen efter behov. På denne måde får sårbare og udsatte borgere mulighed for at benytte den praktiserende læges tilbud om en videokonsultation, og appen er derfor en af de eneste, som er aktivt målrettet udsatte borgere.

Vil du vide mere?

Så kan du her grave dig ned i evalueringsrapporten

Du kan også finde mere information om KontaktLæge-projektet.

Ved implementering og spørgsmål hertil, så tag fat i Lone Høiberg. Du finder kontaktoplysninger nedenunder.