Opdateret 14. december 2017

Fælles Sprog III - erfarings-opsamling og status

 

Så langt er kommunerne og EOJ-systemerne
Landets kommuner er godt på vej med forarbejdet til at implementere den fælles dokumentationsmetode, der skal sikre genbrug og opdatering af strukturerede data på tværs af forskellige kommunale opgaver, funktioner og medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Du kan se, hvor langt kommunerne er her, og hvordan det går med kompatibilitetsvurderingerne af EOJ-systemerne her

Erfaringsopsamling fra pilotfasen
MedComs FSIII-team har sammen med KL udarbejdet en opsamling over erfaringer og anbefalinger. Erfaringerne kommer fra projektets pilot- og samarbejdskommuner: Sønderborg, Fredericia, Ærø, Aarhus og København samt fra bølge- og netværksmøder, som MedCom på vegne af KL faciliterer for alle landets kommuner. Du finder opsamlingen her.

Erfaringerne har bl.a. betydet, at e-læringsmaterialet på fs3.nu bliver udbygget med to nye videoer målrettet henholdsvis træning og plejecentre, og at KL fremrykker integrering af træningsområdet i FSIII.
Følg med via FSIII's nyhedsbrev, som du kan abonnere på her.

Find inspiration fra andre kommuner
Flere kommuner har lokalt udarbejdet supplerende FSIII-materialer, som de til gavn for andre kommuner deler på FORUM på www.fs3.nu. Se en liste over materialerne her.

God sommer til jer alle!

Mange hilsner
MedComs FSIII-team