Opdateret 14. december 2022

Farvel til vores 12. projektperiode

Det betyder også, at vores afslutningsbrochure om MedCom12 er klar.

I dag er vi samlet i Nyborg med mange af vores samarbejdspartnere. Årsagen er, at vi i dag officielt afslutter MedCom12, vores 12. projektperiode, som har løbet i 2021 og 2022.

Det betyder også, at vi, vanen tro, samler både projektgrupper og andre ikke-projektspecifikke fora som MedComs styregruppe og koordineringsgruppe.

Markeringen af projektafslutningen er en fast del af vores årshjul, da vi til projektafslutninger inviterer samarbejdspartnere til et både fagligt og socialt heldagsarrangement.

”En central del af MedComs mission er at facilitere samarbejde i sundhedssektoren. Uden den aktive indsats fra alle dele af sundhedssektoren og it-leverandørerne, ville vi ikke lykkes. Det er også en af grundene til, at vi i dag afholder et afslutningsarrangement for både kolleger og samarbejdspartnere, hvor vi i fællesskab kan lukke MedCom12 ned og samtidig dele forventningens glæde omkring MedCom13”, siger MedComs direktør, Lars Hulbæk.

Selvom vi siger farvel til MedCom12, venter også en ny projektperiode på den anden side af året; MedCom13, som bliver en 3-årig projektperiode. Vi glæder os til at lancere MedCom13, de mange projekter (nye såvel som gamle) og til at fortsætte samarbejdet med hele den danske sundheds-it-sektor.

I forbindelse med projektafslutningen har vi udarbejdet en afslutningsbrochure, hvor du kan finde spændende caseartikler om status på MedCom-moderniseringen, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, borgerrettede løsninger, videokonference med fokus på VDX samt hærdning af cybersikkerheden.

Derudover får du også en status på alle MedCom12-projekter og basisudbredelse.

Du finder brochuren her