Opdateret 6. november 2020

FHIR Q&A-møde om version 0.9 af FHIR-Advis om sygehusophold og FHIR-Korrespondancemeddelelse den 26. november 2020!

MedCom afholder et Q&A-videomøde for leverandører og brugerrepræsentanter
d. 26. november 2020 kl. 10.00-12.00. Mødedeltagelse er for de interesserede og har fokus på Q&A om version 0.9 af de nye MedCom FHIR-standarder: Advis om sygehusophold og den nye korrespondancemeddelelse.

På mødet vil der være oplæg om:

  • Kort intro til sundhedsfaglig del/baggrund for standarderne: Advis om sygehusophold og den nye Korrespondancemeddelelse.
  • Gennemgang af de 2 FHIR-standarder herunder, hvad er nyt/ændringer siden version 0.8
  • Q&A – gennemgang af emner på Zulip
  • Orientering om online testværktøj ”Touchstone”
  • Orientering om næste workshop d. 11. januar 2021 samt rammer for test & certificering i Q1-Q2 2021

Yderligere information

Se datoer for workshops og release af version.

De tekniske profiler i FHIR, de sundhedsfaglige anbefalinger og use case-beskrivelser for version 0.9 af de nye FHIR-standarder er tilgængelige via https://simplifier.net/MedCom-FHIR-Messaging

Hvis du vil vide mere om de to FHIR-meddelelser, kan du læse videre her:

Udvidet korrespondancemeddelelse