Opdateret 13. januar 2022

Flere kommuner modtager nu sygehusadviser gennem den fælleskommunale beskedfordeler

I 2020 blev den fælleskommunale beskedfordeler samt kommunernes nye Sags- og Partsoverblik (SAPA) certificeret af MedCom til at videreformidle og modtage indlæggelses- og udskrivningsadviser. Den første kommune omlagde modtagelse af sygehusadviser til beskedfordeleren i december 2020, og siden har flere kommuner fulgt trop og modtager nu sygehusadviser i både EOJ-systemet og SAPA. De tre EOJ-systemer, KMD Nexus, Columna Cura og Dedalus, har hver især kommuner, som har gennemført en succesfuld overgang til modtagelse af sygehusadviser gennem beskedfordeleren. De resterende kommuner opfordres derfor nu til at kontakte sin EOJ-leverandør for at igangsætte omlægningen.

Omlægning til den fælleskommunale beskedfordeler påvirker ikke de aktuelle arbejdsgange i kommunen, men muliggør visning af sygehusadviser i SAPA. Med tiden vil det også blive muligt – gennem beskedfordeleren - at modtage sygehusadviser i andre fagsystemer i kommunen. Sidstnævnte er særligt relevant for de kommuner, hvor enheder, som er organiseret uden for den kommunale hjemmepleje, i dag er afskåret fra at modtage sygehusadviser, fordi der anvendes et andet fagsystem end kommunens EOJ-system.

Du kan her læse mere om den fælleskommunale beskedfordeler og sygehusadvisering, samt processen for omlæggelse.

Du kan også her læse mere om sygehusadvisering.