Opdateret 20. januar 2020

MedCom har i samarbejde med Cross Sector Consulting fået udarbejdet Analyse af og anbefalinger til anvendelse af FMK og MedCom-beskeder på rusmiddelcentre

I forbindelse med projektet "Ibrugtagning af FMK og beskedudveksling via MedCom-standarder på misbrugsområdet" har MedCom i samarbejde med Cross Sector Consulting (XSC) fået udarbejdet "Analyse af og anbefalinger til anvendelse af FMK og MedCom-beskeder på rusmiddelcentre (pdf)". Analysen kommer med anbefalinger til, hvordan man på rusmiddelcentre kan anvende FMK og MedCom-beskeder. Analysen tager udgangspunkt i interview med medarbejdere på fem rusmiddelcentre i fem forskellige kommuner med forskellig it-understøttelse. I dialogen med medarbejderne på de fem rusmiddelcentre er der fremkommet en del problemstillinger ift. en bredere anvendelse af it-understøttelse, som denne analyse også giver anbefalinger til løsning af.

Analysen kan rekvireres ved fremsendelse mail til Pia Reinhardt Juel, prj@medcom.dk med angivelse navn og adresse, samt hvor mange eksemplarer der ønskes tilsendt. Pjecen er gratis.