Opdateret 13. juni 2019

Følg udviklingen på socialområdet

Digital kommunikation, herunder brug af MedCom-meddelelser, er stadig i opstartsfasen indenfor psykiatri- og socialområdet. Paratheden til at kunne sende og modtage MedCom-meddelelser er meget forskellig på tværs af kommuner.

          

 

 

For at kunne følge udviklingen af den digitale kommunikation på socialområdet er der lavet en kortlægning og statistikker:

  • Kortlægningen, illustreret på Danmarkskort, fokuserer på den IT-tekniske organisering på kommuners socialområde. Formålet er at illustrere, om kommuner har forudsætningen for at kunne sende og modtage MedCom-meddelelser (om kommunen har et IT-fagsystem og lokationsnummer, og hvorledes det er organiseret – særskilt lokationsnummer til socialområdet eller fælles lokationsnummer for social- og sundhedsområdet).
    Du kan finde kortlægningen her.
  • Statistikkerne giver indblik i brugen af MedCom-meddelelser indenfor psykiatri- og socialområdet. Statistikkerne opdateres hver måned. Via statistikker kan man bl.a. se afsendte og modtagne korrespondancemeddelelser (samt andre øvrige MedCom-meddelelser) mellem kommuners socialområder og henholdsvis: lægepraksis, apoteker, hospitalsafdelinger, private hospitalsafdelinger, speciallæger og kommuner. Det er også muligt at følge afsendte og modtagne korrespondancemeddelelser mellem regioner (opgjort på somatik og psykiatri) og socialområdet i kommuner samt følge kommunikationen til/fra regionale bosteder.
    Du kan finde en beskrivelse af statistikkerne her.
    Pt. vil de enkelte links på statistiksiden henvise til login-siden til MedComs statistik database. Vi arbejder på at få lavet direkte links, som giver direkte adgang til de pågældende statistikudtræk uden at være logget på.