Opdateret 22. februar 2019

Første EOJ-leverandør godkendt til Fælles Sprog III-udvekslingsdatasættet

banner

KMD Nexus er nu godkendt til MedCom-standarden for Fælles Sprog III-udvekslingsdatasættet, FSIIIUDV. Datasættet er grundlaget for, at kommunerne kan udveksle aktuelle data på borgere i tilfælde af midlertidig eller permanent flytning fra en kommune til en anden. 

Under testforløbet blev det i samarbejde med KL aftalt, at MedCom kan godkende EOJ-systemer, som kan modtage og præsentere et FSIII-udvekslingsdatasæt i tråd med KL's evalueringskriterie #6 for kompatibilitetsvurdering af Fælles Sprog III. Du kan læse mere om kompatibilitetsvurderingen af Fælles Sprog III på http://fs3.nu/.

MedCom-standarden for FSIII-udvekslingsdatasættet og tilhørende testprotokol findes her.

Hvis du har spørgsmål til Fælles Sprog III-udvekslingsdatasættet, er du velkommen til at kontakte:
Tekniske spørgsmål: Irene Zuschlag, ire@medcom.dk
Faglige spørgsmål: Jeanette Jensen, jej@medcom.dk