Opdateret 19. maj 2020

Første privathospital er nu koblet på Sundhedsjournalen

MedCom deltager i den fortsatte videreudvikling af Sundhedsjournalen, og har bl.a. projektledelsen ifm. tilslutning af privathospitaler. Opgaven er dels at få etableret leverance af  journaloplysninger fra privathospitaler til E-Journal, dels at få etableret adgang til alle datakilder i Sundhedsjournalen for de patienter som de behandler.

Dataleverancen af journaldata sker gennem MedCom-standarden SUP-specifikationen. Den første privathospitalsleverandør Novax blev testet og certificeret ultimo januar og nu kan det første privathospital Privathospitalet Kollund melde at de leverer data til E-Journal og dermed Sundhedsjournalen. Novax udbreder løsningen gennem foråret til deres øvrige kunder.

Adgangen til data fra privathospitaler betyder dels at borgerne (og deres evt. pårørende) kan følge med i deres behandlingsforløb på privathospitaler, dels at klinikere på både offentlige og private hospitaler kan få afgang til journaldata for de patienter som de har i behandling.