Opdateret 14. januar 2019

Fokus på kvaliteten af vores serviceydelser

banner


I 2015 besluttede MedCom at etablere et kvalitetsstyringssystem indenfor test af leverandørernes implementering af MedCom-standarder.

Kvalitetsstyringssystemet blev etableret for at arbejde bevidst med kvaliteten af vores serviceydelser.

Sidenhen er kvalitetsstyringssystemet udvidet til også at omfatte arbejdsprocesser omkring udarbejdelse af nye MedCom-standarder samt ændring af eksisterende MedCom-standarder.

For at kunne forbedre kvaliteten af vores serviceydelser, har MedCom brug for input fra vores samarbejdspartnere. Derfor sendte vi et spørgeskema ud til leverandører, hver gang MedCom afsluttede et testforløb i løbet af 2018. Dette for at samle input til arbejdet med løbende forbedringer.

MedCom takker for alle tilbagemeldingerne, blandt hvilke der blev trukket lod om en MedCom-gave. I 2018 hedder vinderen Søren Dahl fra CGM.