Opdateret 1. marts 2021

Forløbsplan for hjertepatienter

Ny forløbsplan for patienter med iskæmisk hjertesygdom

Det er nu muligt for alle lægepraksis at oprette forløbsplaner for hjertepatienter. Alle lægepraksissystemer er blevet certificeret af MedCom til at kunne oprette hjerteforløbsplaner, og fra 1. marts er der således 3 forskellige typer af forløbsplaner, som almen lægepraksis kan oprette til patienter med diabetes type 2, KOL eller iskæmisk hjertesygdom. Hjerteforløbsplan indeholder tre adskilte populationsvisninger. En oversigt over patienter med manifest iskæmisk hjertesygdom og to visninger for risikantpatienter grupperet efter hypertension og forhøjet kolesterol, som begge giver forhøjet risiko for at udvikle hjertesygdomme. Sammen med hjerteforløbsplanen lanceres en ny og forbedret version af planen, som patienten selv har adgang til på www.forløbsplan.dk og via Min Læge-appen.

Se information om hjerteforløbsplan fra PLO (pdf).

Se vejledninger og demovisninger for patient og kliniske brugere.

Læs mere om Forløbsplansprojektet.