Opdateret 26. november 2019

Høring Udvidet Korrespondancemeddelelse – indhold og funktionalitet

MedCom har i samarbejde med en nedsat national arbejdsgruppe (repræsentanter fra regioner, kommuner og almen praksis) fastlagt indhold og funktionalitet i den nye standard for korrespondancemeddelelser – kaldet ’Udvidet Korrespondancemeddelelse’ (Udvidet KM).

Beskrivelsen af indhold og funktionalitet i Udvidet KM er sendt i høring i flere MedCom-grupper.
Selvom du ikke har modtaget høringsmaterialet direkte på mail, som medlem i en af vores MedCom-grupper, er du velkommen til at indsende høringssvar.

Høringsmaterialet findes på MedComs hjemmeside her

Fristen for indsendelse af høringssvar er 11. december 2019! Høringssvar bedes indsendes til MedCom på e-mail: medcom@medcom.dk. Anfør venligst ”Høringssvar vedr. Udvidet KM” i e-mailens emnefelt.

Eventuelle spørgsmål til høringen kan sendes til Kirsten Ravn Christiansen (krc@medcom.dk) og Dorthe Skou Lassen (dsl@medcom.dk).