Opdateret 8. september 2020

Implementeringsperiode for henvisning til og afslutningsnotat fra den kommunale akutfunktion

 

MedCom har med baggrund i Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen udarbejdet 2 nye standarder: "Den gode henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22)" og "Det gode afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion (XDIS22)", som kommune-, praksis-, vagtlæge- og sygehussystemleverandører gradvist tager i anvendelse. Den fælles nationale implementeringsperiode er fra 1. september 2020 til 1. december 2020. 

Aktuelt er det praktiserende læger og kommunale akutfunktioner, som tager standarderne i brug med baggrund i regionale og lokale samarbejdsaftaler samt koordinering via Kommunalt-lægelige udvalg (KLU). Læs mere om tidsplaner og samarbejdsaftaler

Læs mere om projektet.