Opdateret 14. december 2017

Informationsmøder for læge- og speciallægepraksis

 

Landsdækkende informationsmøder med gratis deltagelse 
MedCom afholder landsdækkende informationsmøder for praktiserende læger, speciallæger og klinikpersonale med status på igangværende løsninger samt nye tiltag. Programmet indeholder information om:

  • Tilbagesvar — følg status på dine parakliniske undersøgelser
  • Kom godt i gang med elektronisk hjemmemonitorering via WebPatient
  • Hvad kan du se via sundhedsjournalknappen?
  • Send henvisning til kommunal forebyggelse
  • Hjælp til brug af dynamisk henvisning/pakkehenvisning
  • Nyt modul til at skrive en forløbsplan til patienter med KOL
  • Modtag og send elektroniske forsikrings- og pensionsattester i dit lægesystem
  • Nyt fra datakonsulenterne

Se invitationen her.

Mere uddybende beskrivelse af projekterne kan læses i en lille pjece, som MedCom har udarbejdet - se pjecen her.

Tilmelding til informationsmøderne foregår via dette link: https://medcom.nemtilmeld.dk/15/

Alle kurser er godkendt til refusion for både læger og speciallæger.