Opdateret 3. oktober 2019

Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet (KLIPS) er godkendt

Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet (KLIPS) er godkendt til at kalde til EDI Portalen med følgende:

  • modtage: Korrespondance (DIS91), Henvisning (REF01 og REF02) og journalmateriale
  • afsende: Korrespondance (DIS91), binær dokumenttransport (BIN01) og journalmateriale